Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

TS Vlašim s.r.o. oznamuji svozový den na nebezpečné odpady a zpětný odběr elektrozařízení (níže specifikovaný) pro občany z Vaší obce.

Vracovice
Datum přistaveni vozidel: 5. října 2019
Místo přistaveni vozidel: náves
Čas: 12:35 – 13:05

Malovidy
Datum přistaveni vozidel: 5. října 2019
Místo přistaveni vozidel: náves
Čas: 12:10 – 12:25


Odebírané odpady

Prvé vozidlo přijímá

Druhé vozidlo přijímá

Způsob nakládky

Ostatní informace