Logo

Na základě Vašich dotazů zasílám informace k přihlášení dětí na dětský karneval ve Vracovicích. Děti můžete přihlašovat na telefonním čísle 721 008 662 do 28. ledna 2020. Dítě, které nebude přihlášeno, nebude moc na kouzelnické vystoupení.

Pokud na kouzelnické vystoupení, které začíná od 14 hod., bude kapacita naplněna dětmi z Vracovic a Malovid, tak rodiče ostatních dětí budeme kontaktovat, že mají s dětmi přijít na karneval od 15 hod.

Proto žádám rodiče, kteří přihlásí své dítě a má bydliště mimo jmenované vesnice, aby dětem o kouzelníkovi neříkali, a tak předešli případnému zklamání.

Děkujeme za pochopení.