Logo

V rámci nouzového stavu a preventivních opatření v boji s šířením koronaviru (COVID-19) jsou budovy Městského úřadu Vlašim uzavřeny. Nejbližší úřední den pro naléhavé případy bude pondělí 23.03.2020 8.00-11.00. Další informace v pondělí 23.03.2020 a průběžně na webu města https://www.mesto-vlasim.cz.

Upozorňujeme klienty na povinnost dodržovat veškerá opatření stanovená Vládou ČR, zejména karanténu. V případě, že přijde do budovy Městského úřadu osoba v karanténě, úřad bude kontaktovat Krajskou hygienickou stanici.

Ing. Ivana Kotrčová
vedoucí Odboru vnitřních věcí

Budovy Městského úřadu Vlašim uzavřeny