Logo

Vážení spoluobčané,

zveřejňujeme informace Ministerstva zemědělství k výkonu práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215. Při výkonu těchto aktivit platí povinnost mít roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Více informací na webových stránkách Ministerstvo zemědělství, viz http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/vykon-prava-myslivosti-rybarskeho-prava.html.