Logo

Dovolujeme si Vás informovat, že aktuální informace o výskytu koronaviru ve Středočeském kraji naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice, tedy www.khsstc.cz. Konkrétně na adrese http://www.khsstc.cz/dokumenty/aktualni-situace-ve-vyskytu-koronaviru-ve-stredoceskem-kraji--5720_5720_161_1.html. Informace jsou denně aktualizovány.