Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM, odbor dopravy a silničního hospodářství:

S ohledem na nouzový stav a v návaznosti na metodický pokyn Ministerstva dopravy č.j.: 2/2020-150- METO/1 ze dne 26.03.2020 a v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.03.2020 pod č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN a č.j.: MZDR 12745/2020-3 ze dne 23.03.2020 Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství sděluje, že s platností od 01.04.2020 budou na odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení REGISTR VOZIDEL prováděny níže uvedené úkony na základě podání žádosti (k žádosti vždy bude připojen telefonní kontakt a e-mailová adresa);
podatelna a pokladna Města Vlašim je otevřena Pondělí a Středa od 08.00 h do 11.00 h, do budovy vcházejte jednotlivě a v rouškách:
žádost: https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)/Elektronicke-formulare/Zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf.aspx?lang=cs-CZ

elektronické podání - vlastník vozidla zašle ze své datové schránky do datové schránky Města Vlašim (ID DS:zbjbfmb) nebo se zaručeným elektronickým podpisem vlastníka vozidla na e-mailovou adresu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.);
vhoz do schránky na podatelně městského úřadu Vlašim, J. Masaryka 302, Vlašim - žádost pouze s úředně ověřeným podpisem.

1. Vyřazení vozidla z provozu (depozit)
žadatel obdrží potvrzení o elektronickém podání žádosti, na jehož základě by měla pojišťovna zrušit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Po skončení stavu nouze má žadatel povinnost odevzdat registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a předložit technický průkaz k provedení záznamu o vyřazení vozidla z provozu.

2. Ukončení vyřazení vozidla z provozu (vyzvednutí z depozitu)
Vozidlo musí mít platnou technickou způsobilost.
žadatel bude po zpracování žádosti telefonicky informován o termínu a způsobu předání dokladů. Po skončení stavu nouze má žadatel povinnost předložit technický průkaz k provedení záznamu o ukončení vyřazen vozidla z provozu.

3. Zápis zániku vozidla
žadatel obdrží potvrzení o elektronickém podání žádosti, na jehož základě by měla pojišťovna zrušit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Po skončení stavu nouze má žadatel povinnost odevzdat registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a předložit technický průkaz k provedení záznamu o zániku vozidla.

Ostatní úkony např.: zápis vozidla do registru, změna provozovatel a vlastníka, změna ostatních údajů, vývoz vozidla, dovoz vozidla, vydáváni duplikátů dokladů atp. nebudou po dobu trvání stavu nouze vyřizovány s výjimkou vozidel integrovaného záchranného systému.

V případě změny vlastníka nebo provozovatele nemůže být za současného stavu dodržena 10-ti denní lhůta k provedené tohoto úkonu. Po skončení stavu nouze nebude nedodržení této lhůty sankcionováno.

Protokoly o evidenční kontrole budou platné i po skončení 30-ti denní lhůty od jejich vydání. Používání papírové převozní značky k jízdě po uplynutí její platnosti nebude za stavu nouze sankcionováno. Vozidlo ale musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (platnou zelenou kartu). V tomto případě lze pojistit na VIN.

31.03.2020
Jiří Vondruška, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství