Logo

Vážení spoluobčané,

zveřejňujeme seznam pozemků s neznámými vlastníky. Současně prosíme, pokud by Vám byly známy informace o kterékoli z nedostatečně identifikovaných osob, o jejich sdělení na Obecní úřad Vracovice. Jedná se zejména o data narození a úmrtí, místo trvalého pobytu v době úmrtí, údaje o případných žijících potomcích těchto osob atp.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Neznámí vlastníci pozemků (Neznami-vlastnici-pozemku.pdf)