Logo

Nové kontejnery na tříděný odpad

Vážení spoluobčané,

do Vracovic a Malovid nám přibyly nové kontejnery. V každé vesnici byl přidán další modrý kontejner na papír a nový šedý kontejner na kovový odpad.

Co můžeme třídit do šedého kontejneru?

A co do šedého kontejneru naopak vůbec netřídit?