Logo

Vážení spoluobčané,

do Vracovic a Malovid byly umístěny kontejnery na rostlinný biologický odpad. Ve Vracovicích bude kontejner střídavě umístěn na dvou místech. První místo se nachází mezi lípami u bývalé hasičské zbrojnice a druhé místo je u fotbalového hřiště. Střídání míst bude probíhat vždy po 14 dnech. Žádám spoluobčany, aby do kontejneru ukládali pouze čistý biologický odpad (tráva, listí, ovoce, zelenina, větve do průměru 5 cm). Dále žádáme, abyste v okolí kontejneru udržovali pořádek a kontejnery nepřeplňovali.

Děkuji

Veronika Benkovská
starostka