Logo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravilo hygienické a bezpečnostní pokyny pro školy pro jejich provoz do konce školního roku. Níže najdete zmiňované pokyny a další užitečné odkazy.

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz vyšších odborných škol v období do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a škol, které realizují jednoleté pomaturitní studium v období do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz školských poradenských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže a internátů v období do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení platné pro školská poradenská zařízení

Harmonogram uvolňování v oblasti školství