Logo

Vláda ČR

Vážení spoluobčané,

níže naleznete odkaz na výsledky jednání vlády 30. října 2020.

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-30--rijna-2020-184590/