Logo

Vakcíny proti COVID-19

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru naší obce dne 31. 3. 2021 od 8:00 do 15:00. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: část obce Malovidy č. p. 1-8, 10-17, 19-44, 46, č. ev. 2, část obce Vracovice č. p. 1, 2, 3, 5-21, 23-37, 40-49, 51-56, 58-66, 68-90, 92-96, 98, 99, 100, 101, 103-107, 109, 110, 111, č. ev. 2, 7, kat. území Vracovice (kód 785199): parcelní č. 133/1, 1657/6, 1661/2