Logo

Milí přátelé,

pozdní léto se hlásí a my Vás tímto srdečně zveme na tradiční seminář Dřeviny, houby a jedlé rostliny 2021, který se bude konat v sobotu 4.9.2021 od 10:00 do cca 20:00h v IRIS – Miniarboretu a meditační zahradě Kácov.

Již z názvu je patrné, že se letos kromě dendrologických a fytopatologických poznatků můžete těšit na rozšíření znalostí z oblasti jedlých rostlin. Připomenut bude zapomenutý odkaz našich předků, ve kterém budou představeny původní dřeviny a byliny z volné přírody, dále introdukované rostliny zahrad a parků včetně jejich praktického využití. Těšit se můžete také na ochutnávky přímo v terénu.

Vašimi průvodci budou Ing. Jiří Rozsypálek a Mgr. Ivana Paukertová. Celodenní program zahrnuje terénní exkurzi s odborníky na zajímavá místa Podblanicka. Navštívíme Křížovský lom, svahy Blaníku, rašeliniště u Býkovic, zámek a alej v Odlochovicích. Cena 700Kč / účastník, rezervace předem nutná.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vaši účast!

S přáním pěkných letních dnů za celý tým arboreta Ing. Šárka Michálková a Ing. Jiří Urbánek

Zahrady Šárka s.r.o.
Ing. Šárka Michálková
285 09 Kácov 16
IČO:27445569, DIČ: CZ 27445569
mob.: 731 516 046