Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Seniorky a senioři, pozor!

V prosinci loňského roku byl schválen poslaneckou sněmovnou zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech který, vnáší do našeho systému odpadového hospodářství mnoho podstatných změn. V následujícím roce 2022 bude díky novele zákona vybírán poplatek na každého občana přihlášeného k trvalému pobytu nebo vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není sice přihlášená žádná fyzická osoba, ale tato nemovitost je umístěna na území obce. Více informací naleznete v Obecně závazné vyhlášce obce Vracovice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou schválilo zastupitelstvo obce Vracovice dne 15. listopadu 2021 na svém zasedání.

Co to znamená pro Vás občany?
V současné době hradí každá domácnost částku za svoz komunálního odpadu (popelnic) Technickým službám Vlašim a druhou polovinu částky tzv. skládkovné hradí za občany obec Vracovice.

Od ledna 2022 se však tento systém novým zákonem mění a občané budou poplatek hradit přímo obci.

Sazba poplatku na osobu v katastrálním území obce Vracovice činí 690 Kč, přičemž obec i nadále na každého občana doplatí 650 Kč.

Tento doplatek zahrnuje nejen svozy komunálního odpadu, ale také tříděný odpad v kontejnerech (plasty, kartóny, sklo, kovy), bioodpad, nebezpečný odpad, odpad ze hřbitova.

Do 30. ledna 2022 je Vaší povinností podat ohlášení poplatníka. Pro tyto účely je vytvořený formulář, který je možné vyplnit fyzicky na obci nebo je ke stažení na webových stránkách obce, viz následující odkaz.
http://www.obecvracovice.cz/download/ohlaseni-poplatnika.doc
Podání ohlášení musí být z důvodu podpisu podáno fyzicky přímo na obecním úřadě, elektronickou cestou pouze skrze datovou schránku či emailem se zaručeným elektronickým podpisem. Podání emailem bez zaručeného elektronického podpisu nebudou akceptována.

Na základě této změny pro Vás prodlužujeme úřední hodiny:

Pondělí: 10. a 17. ledna 9.00 - 11.00 hod.
Úterý: 11. a 18. ledna 9.00 - 11.00 hod.
Středa: 12. a 19. ledna 14.00 - 16.00 hod.
Čtvrtek: 13. a 20. ledna 14.00 - 16.00 hod.

Po přihlášení obdržíte daňový doklad, na němž bude uveden poplatek, který bude splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Děkujeme za spolupráci.

Obec Vracovice