Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Betlém v Malovidech

Na konci května letošního roku proběhla na návsi v Malovidech úprava veřejného prostranství zahrnující nahrazení starých herních prvků a doplnění prostoru návsi o lavičky, stojany na kola a odpadkové koše, které zde velmi chyběly. Akce byla realizovaná z dotačního titulu vyhlašovaného MAS Blaník v rámci projektu PRV – Programu rozvoje venkova. Výrobu a montáž herních prvků a dodání ostatního mobiliáře provedla firma LUNA Progress, s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení. Od květnové realizace až do prosince byla tato dotační akce, potažmo obecní úřad, podrobovány několika koly kontrol a administrativního procesu ze strany řídících orgánů. Máme velkou radost, že nyní již můžeme sdělit, že administrativně byla tato akce dokončena a z celkové sumy 299 838 Kč za realizaci získala obec Vracovice zpět 80 % od SZIF (Státního zemědělského intervenčního fondu) - tj. 239 870 Kč.

Herní prvky i mobiliář byly „v provozu“ prakticky ihned po svém vybudování, takže už během letošního léta a podzimu si děti užily spoustu zábavy. A nejen ony. Odpočinku na lavičkách ve stínech stromů využili také místní i přespolní cyklisté nebo ti, kdo do Malovid zavítali procházkou z okolních vesnic.

Několik fotografií naleznete ve fotogalerii.