Logo

Nový dopravní automobil pro JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vracovice (jejíž členy tvoří hasiči z obce Malovidy a Vracovice) si převzala nový automobil, který nahradí automobil stávající. Jedná se o automobil tovární značky Ford Transit Kombi L2 350 TREND se základním vybavením k zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva jednotkou SDH Vracovice. Pořízený automobil bude sloužit členům JSDH v rámci operačního a organizačního řízení a umožňuje přepravu devíti hasičů nebo osmi evakuovaných osob.

Koupě je spolufinancována ve výši 450 000,- Kč z rozpočtu Ministerstva vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky a z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 300 000,- Kč v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“.

Z celkové pořizovací hodnoty automobilu ve výši 935 398,- Kč činila výše dotace 750 000,- Kč a 185 398,- Kč tvořil příspěvek z rozpočtu obce Vracovice.

Veronika Benkovská, starostka

Několik fotografií z předání automobilu najdete ve fotogalerii.