Logo

Nové ovocné aleje

Milí spoluobčané,

ti z vás, kteří rádi podnikají procházky do přírody a po okolí naší obce, si určitě již všimli, že v listopadu roku 2021 zde byly vysázeny 3 nové ovocné aleje. Ve všech případech se jedná o cesty procházející zemědělsky využívanými pozemky a výsadba alejí tak vytvořila dělící a krajinotvorný prvek. Ovocné aleje byly realizovány v rámci dotačního programu (Program péče o krajinu) z fondu Ministerstva životního prostředí.

Nejdelší alej byla vysázena po jedné straně podél staré cesty mezi Malovidy a Vracovicemi. Nachází se zde celkem 28 stromů a jedná se o třešně a švestky s vysokokmenem 150+ cm.

Druhá, kompletně švestková alej, se nachází cestou z Vracovic směrem na Částrovice. Zde bylo vysázeno 16 ks švestek o vysokokmenu taktéž 150+ cm.

Poslední výsadba se nachází podél cesty přiléhající ke hřišti ve Vracovicích. Před vybudováním aleje došlo v těchto místech k vykácení starých náletových keřů a úklidu odpadků a dalšího nepořádku, který se skrýval pod nimi. Na čistém a již upraveném prostoru pak mohla být alej vybudována. Je zde vysázena jednostranná a dvouřadá ovocná alej skládající se z 10 ks třešní, 8 ks jabloní a 4 ks hrušní s vysokokmenem opět 150+ cm. Zcela mimo dotaci nechala obec vybudovat mezi stromy několik laviček pro příjemné posezení.

Celková částka za vysázení všech alejí byla ve výši 116 955,- Kč a obci Vracovice byl v prosinci 2021 přiznán příspěvek 100% z uznaných nákladů – tedy veškeré náklady byly uhrazeny z Programu péče o krajinu z fondu Ministerstva životního prostředí. Blahodárný vliv stromů si asi každý z nás uvědomuje a máme tak velkou radost, že se tímto způsobem podařilo vybudovat 3 aleje, které budou nejen pěknou kulisou při procházkách po všech místních částech naší obce, ale v budoucnu nám letní vycházky zpříjemní i svými plody, na kterých si budeme moci všichni pochutnat.

Poděkování patří všem místním občanům, kteří se podíleli na vykácení náletových dřevin, následném úklidu odpadků a dalšího nepořádku a v neposlední řadě těm, kteří vybudovali krásné posezení.

Několik fotografií naleznete ve fotogalerii.