Logo

Velikonoce se blíží!

Vážení představitelé obcí, vážení spoluobčané,

vzhledem ke stávající situaci a dalším požadavkům kraje a ministerstev ohledně ubytování ukrajinských uprchlíků poskytujeme účet pro darování finančních prostředků pro obce a další právnické a fyzické osoby.

Jedná se o účet CHARITY VLAŠIM (pro oddělení těchto peněžních prostředků s naším variabilním symbolem), který bude využíván pro místní potřeby uprchlíků v rámci našeho ORP Vlašim. Následně budou připraveny darovací smlouvy a zveřejnění přesného využití získaných prostředků.

Za případnou spoluúčast na pomoci válečným uprchlíkům Vám děkujeme.

Za město Vlašim

Mgr. Luděk Jeništa starosta

č. ú.: 322209309/0800, v. s.: 232947

Děkujeme všem, kteří se již do pomoci uprchlíkům zapojili.