Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Srdečně Vás zveme na slavnostní Vítání občánků narozených v obcích Vracovice a Malovidy od října 2018. Budeme se na Vás těšit v sobotu 15. října 2022 od 15 hod. ve společenském sále v Malovidech.

Vítání občánků