Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Vítání občánků 2022

V sobotu 15. října 2022 se na sále v Malovidech konalo slavnostní vítání občánků narozených od října 2018. Obec Vracovice přivítala celkem 13 nových občánků. Místostarostka Lenka Šimánková úvodním slovem zahájila slavnostní událost. Následně vystoupily děti Veronika Čápová, Veronika Šimánková, Filip Benkovský, Emílie Michlová a Anita Matějková s recitací tematických básniček. Dětem patří velké poděkování hlavně za přednes, šikovnost a odvážnost. Pak starostka obce symbolicky uvedla nové občánky mezi řádné občany obce.

V krátkém projevu starostky zazněly tato slova: "Narození nového člena rodiny je tou největší radostí v lidském životě. Děti nám přináší štěstí, lásku, jiný pohled na svět, ale také starosti. Budete doprovázet své děťátko na cestě životem, budete jej ochraňovat, podporovat a milovat. Na Vás je ten přetěžký, ale nádherný úkol vychovat z něj dospělého člověka. Vaše dítě je Vaším štěstím a já Vám přeji, aby se Vám podařilo vytvořit mu domov, do kterého se bude s láskou a radostí vracet i v dospělosti a oplácet Vaši lásku a péči. Za obec Vracovice, jehož občanem se Vaše dítko stane, se vynasnažíme, aby se Vám tu dobře žilo a naše obec byla pro celou Vaši rodinu příjemným místem.“

Po proslovu předstupovaly rodiny podle jmenného seznamu jednotlivě před zástupce obce. Nejprve proběhl zápis do úředního dokumentu, pak předání Pamětního listu, dárků pro občánka, květiny pro maminku a na závěr focení u kolébky. Po focení následovala společná fotografie, slavnostní přípitek na zdraví nejmenších a malý raut.

Velké poděkování patří Vierce Balkové a Lence Šimánkové za přípravu akce, Danu Šimánkovi za pomoc s topením a aparaturou, fotografce paní Anetě Fišerové, místním sponzorům SDH Malovidy, SDH Vracovice, FC Vracovice a Pavlu Vosátkovi za finanční dary a papírnictví Jana Pessrová z Vlašimi. Také všem maminkám a babičkám, které napekly dobroty na raut a všem rodičům a jejich dětem, kteří se akce zúčastnili.

Těm, co se akce nemohli zúčastnit, byly dárky předány osobně od zástupců obce v jejich bydlišti.

Fotografie z vítaní občánků naleznete ve fotogalerii.

Veronika Benkovská, starostka