Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Poděkování za spolupráci

Děkuji všem spoluobčanům, kteří se podíleli na přípravách kolem rozsvícení vánočního stromu ve Vracovicích. Jednalo se o stavbu betlému, umístění a ozdobení vánočního stromu, složení, umístění a rozložení stánků, obsluhu u stánků, zapůjčení topenišť včetně věnování dřeva, zavedení elektřiny a další velmi potřebné věci. Bez vaší pomoci by se akce, která se konala dne 26. prosince 2022, nemohla uskutečnit.

Dále děkuji rodině Čápových, která věnovala obci vánoční strom, Petru Javorskému, Milanu Balkovi, Radkovi a Magdě Fialkovým za rozšíření betlému a vyrobení postavy pasáčka, za hudební doprovod skupině PETRONEL (Petr Tulach a Markéta Tulachová) a folklornímu klubu Benešáček.

Moje poděkovaní patří i všem, kteří si pro vás připravili vynikající občerstvení jako například tradiční svařák, cmundu, palačinky, kýtu, buřty, cukroví atd. A v neposlední řadě děkuji všem návštěvníkům.

Několik fotografií z příprav naleznete ve fotogalerii.

Veronika Benkovská, starostka