Logo

Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů. Více informací naleznete v dokumentu Výzva pro vlastníky lesů „Kůrovec ničí naše lesy" vydaném Krajským úřadem Středočeského kraje.