Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu dne 27. dubna 2019 pozbyla platnosti, a tak se přestalo uplatňovat nařízení Středočeského kraje, které výrazně omezuje spalování látek přírodního charakteru. Tudíž je nyní možné tyto látky spalovat a oslavit pálením oblíbenou Filipojakubskou noc nebo též příchod jara.

Samozřejmostí je nahlášení pálení čarodějnic Hasičskému Záchrannému Sboru Středočeského Kraje na stránce https://paleni.izscr.cz/.