Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Archiv

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.10.2021 20.10.2021 Rozhodnutí - veřejnou vyhláškou e. č. 2021/169
Jan Babický
06.10.2021 21.10.2021 Obec Vracovice - Záměr směny
Jan Babický
06.10.2021 21.10.2021 Obec Vracovice - Záměr směny
Jan Babický
22.09.2021 09.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jan Babický
15.09.2021 29.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 – Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
Jan Babický
09.09.2021 23.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 – Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jan Babický
25.08.2021 25.10.2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Jan Babický
23.08.2021 10.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jan Babický
02.08.2021 16.08.2021 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Štěpánovský potok, ř. km 0,000 – 18,423, a výzva k podání připomínek
Jan Babický
14.06.2021 29.06.2021 Náklady spojené se změnou č. 3 Územního plánu Vracovice
Jan Babický
19.05.2021 03.06.2021 Rozhodnutí č. j. SR/0027/US/2021-3
Jan Babický
14.05.2021 29.05.2021 Protokol o zkoušce pitné vody č. 4353/21
Jan Babický
05.03.2021 20.03.2021 Soupis neznámých vlastníků pozemků
Jan Babický
03.03.2021 18.03.2021 Záměr - Směna pozemků p. č. : 2199/6, 2199/4, 2199/3, 153/1, 1724/2 všechny v k. ú. Vracovice,
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - tabulka T1
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - plán péče
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha M3
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha M2 2
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha M2 1
Jan Babický
09.12.2020 23.12.2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Částrovické rybníky - příloha M1
Jan Babický

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.