Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Archiv

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.04.2020 08.05.2020 Oznámení o zahájení územního řízení
Miroslava Čápová
01.04.2020 16.04.2020 Neznámí vlastníci pozemků
Miroslava Čápová
05.02.2020 20.02.2020 Protokol o zkoušce pitné vody č. 439/20
Miroslava Čápová
09.12.2019 25.12.2019 Rozhodnutí - rekreační chata v Malovidech
Jana Vampolová
04.11.2019 19.11.2019 Oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ustnímu jednání - rekreační chata v Malovidech
Jana Vampolová
02.10.2019 04.11.2019 Prověření možnosti využití „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Vlašim", v souladu s $25 a $30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Jana Vampolová
19.08.2019 03.09.2019 Nařízení Města Vlašim č. 1/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Vlašim) zařizovacího obvodu (ZO Vlašim)
Jana Vampolová
05.06.2019 20.06.2019 Protokol o zkoušce pitné vody č. 521/19
Jana Vampolová
06.05.2019 21.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Jana Vampolová
17.04.2019 02.05.2019 Oznámení o ukončení 2. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim a o konání veřejné prezentace návrhu územní studie
Jana Vampolová
17.04.2019 02.05.2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jana Vampolová
08.04.2019 23.04.2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
Jana Vampolová
25.03.2019 09.04.2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Jana Vampolová
11.02.2019 26.02.2019 Protokol o zkoušce pitné vody č. 262/19
Jana Vampolová
07.01.2019 22.01.2019 Protokol o zkoušce pitné vody č. 439/20
Jana Vampolová

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.08.2022 18.08.2022 Opatření obecné povahy č. 1/2022 – Změna č. 3 Územního plánu Vracovice
Jan Babický
23.05.2022 28.06.2022 ZMĚNA č.7 ÚP VLAŠIM – TEXT návrh pro opakované VJ
Jan Babický
23.05.2022 28.06.2022 ZMĚNA č.7 ÚP VLAŠIM VÝKRESOVÁ ČÁST návrh pro opakované VJ
Jan Babický
06.05.2019 24.04.2024 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Jana Vampolová
06.05.2019 24.04.2024 Výkres urbanistické koncepce a technické infrastruktury
Jana Vampolová

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.