Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Vážení občané,

na základě § 20 odst.1, písmeno o) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen "lesní zákon") týkajícího se zákazu znečišťování lesa odpady a odpadky Vám předkládáme tuto výzvu, která se týká parcelního čísla 723/16 (zdejší místní název Kopanina). Vyzýváme Vás tímto k dodržení tohoto zákona. Důvodem opatření je vysázení nových mladých stromků. Za neplnění tohoto zákona může hrozit pokuta ze strany Ministertva zemědělství.