Povinností každé obce je vést svou kroniku. Zápisy v těchto knihách jsou důležitým pramenem a svědectvím o minulosti každé obce. Kromě kroniky obce mají Vracovice i kroniku školní a sboru dobrovolných hasičů.

Obecní kronika byla založena v roce 1923. Prvním kronikářem se stal Antonín Brázda, správce školy ve Vracovicích. Během nacistické okupace musela být uložena u Okresního úřadu ve Vlašimi, jelikož se v jejím psaní nesmělo pokračovat. Po skončení druhé světové války se Antonín Brázda odstěhoval. Dalším kronikářem se stal Jan Nepraš.

Zde se postupně dozvíte různé zajímavosti z historie naší obce, tak jak vzpomínají pamětníci.

Hřbitov
Cesta do Kondrace se dříve nazývala Úmrčí cesta, jelikož se v Kondraci na hřbitově u kostela pochovávali zesnulí občané Vracovic a po této cestě chodíval smuteční průvod. Takto se to dělo do roku 1967, kdy byl otevřen nově vybudovaný hřbitov ve Vracovicích. Posledním vracovským občanem, který byl uložen v Kondraci byl Josef Uhlíř, prvním pochovaným zesnulým ve Vracovicích byl Cyril Uhlíř. Hřbitov byl vybudován na poli s více vlastníky a majetkoprávní vyrovnání proběhlo až za mnoho let po jeho vystavění - bylo to v roce 2005.

Obec Vracovice se nachází 5 km jihovýchodně od města Vlašim v okrese Benešov a leží v nadmořské výšce 500 metrů. Zatím nejstarším zjištěným letopočtem je rok 1318, kdy pan Hynek z Vlašimi dohnal k soudu kvůli učiněným škodám ve Vracovicích Zdislava a Vaňka z Malovid. K obciVracovice patří osady Malovidy, Částrovice a samoty Čihákov a Koušovice. Na části jejího katastrálního území (1 093 ha) se rozprostírá Chráněná krajinná oblast Blaník a přírodní památka Částrovické rybníky.

Oficiální stránky obce Vracovice  © 2018

Nahoru