Logo

Aktuální dokumenty

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.04.2022 - Opis rozpočtových opatření č. 1/2022
Jan Babický
20.12.2021 31.12.2022 Schválený rozpočet na rok 2022
Jan Babický

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.06.2022 27.07.2022 Územníh plán Pravonín - Výkres základního členění území 1A
Jan Babický
15.06.2022 27.07.2022 Územníh plán Pravonín - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Veřejné projednání k návrhu Územního plánu Pravonín
Jan Babický
15.09.2021 31.12.2022 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn. MZE-49892/2021-16212
Jan Babický
03.03.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Jan Babický
14.09.2020 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2020
Jan Babický
03.05.2020 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020
Miroslava Čápová
05.02.2020 - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
Miroslava Čápová

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.05.2019 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Jana Vampolová
06.05.2019 - Výkres urbanistické koncepce a technické infrastruktury
Jana Vampolová
06.05.2019 - Hlavní výkres
Jana Vampolová
06.05.2019 - Výkres základního členění
Jana Vampolová
06.05.2019 - Koordinační výkres
Jana Vampolová
06.05.2019 - Textová část
Jana Vampolová

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.07.2020 - Řád pohřebiště ve Vracovicích
Jan Babický
11.11.2019 11.11.2024 Projekt Vodovod Vracovice
Jan Babický

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.06.2022 30.06.2023 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021
Jan Babický