Logo

Aktuální dokumenty

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.05.2020 - Opis rozpočtových opatření č. 2/2020
Miroslava Čápová
11.03.2020 - Opis rozpočtových opatření č. 1/2020
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021 - 2022
Miroslava Čápová
19.12.2019 - Schválený rozpočet na rok 2020
Jana Vampolová
04.12.2019 19.12.2020 Návrh rozpočtu pro rok 2020 - výdaje
Jana Vampolová

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.05.2020 12.08.2020 Veřejná vyhláška - aktualizace ÚAP ORP Vlašim
Miroslava Čápová
03.05.2020 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020
Miroslava Čápová
03.04.2020 31.12.2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Miroslava Čápová
05.02.2020 - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
Miroslava Čápová

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.05.2019 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Jana Vampolová
06.05.2019 - Výkres urbanistické koncepce a technické infrastruktury
Jana Vampolová
06.05.2019 - Hlavní výkres
Jana Vampolová
06.05.2019 - Výkres základního členění
Jana Vampolová
06.05.2019 - Koordinační výkres
Jana Vampolová
06.05.2019 - Textová část
Jana Vampolová

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.07.2020 - Řád pohřebiště ve Vracovicích
Jan Babický

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.06.2020 30.06.2021 Závěrečný účet obce Vracovice za rok 2019
Jan Babický