Logo

Aktuální dokumenty

Zastupitelstvo

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.10.2020 10.11.2020 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vracovicích dne 26. 10. 2020
Jan Babický

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.10.2020 - Opis rozpočtových opatření č. 4/2020
Jan Babický
10.07.2020 - Opis rozpočtových opatření č. 3/2020
Jan Babický
12.05.2020 - Opis rozpočtových opatření č. 2/2020
Miroslava Čápová
11.03.2020 - Opis rozpočtových opatření č. 1/2020
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021 - 2022
Miroslava Čápová
19.12.2019 - Schválený rozpočet na rok 2020
Jana Vampolová
04.12.2019 19.12.2020 Návrh rozpočtu pro rok 2020 - výdaje
Jana Vampolová

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.09.2020 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2020
Jan Babický
03.05.2020 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020
Miroslava Čápová
03.04.2020 31.12.2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Miroslava Čápová
05.02.2020 - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
Miroslava Čápová

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.05.2019 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Jana Vampolová
06.05.2019 - Výkres urbanistické koncepce a technické infrastruktury
Jana Vampolová
06.05.2019 - Hlavní výkres
Jana Vampolová
06.05.2019 - Výkres základního členění
Jana Vampolová
06.05.2019 - Koordinační výkres
Jana Vampolová