Logo

Aktuální dokumenty

Zastupitelstvo

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.04.2021 22.04.2021 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vracovicích dne 7. 4. 2021
Jan Babický

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.12.2020 - Schválený rozpočet na rok 2021
Jan Babický
09.11.2020 - Opis rozpočtových opatření č. 5/2020
Jan Babický
08.10.2020 - Opis rozpočtových opatření č. 4/2020
Jan Babický
10.07.2020 - Opis rozpočtových opatření č. 3/2020
Jan Babický
12.05.2020 - Opis rozpočtových opatření č. 2/2020
Miroslava Čápová
11.03.2020 - Opis rozpočtových opatření č. 1/2020
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021 - 2022
Miroslava Čápová
19.12.2019 - Schválený rozpočet na rok 2020
Jana Vampolová

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.04.2021 11.05.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Čj. 1508925/21/2100-11460-200796
Jan Babický
03.03.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Jan Babický
14.09.2020 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2020
Jan Babický
03.05.2020 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020
Miroslava Čápová
05.02.2020 - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného
Miroslava Čápová
29.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vracovice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
Miroslava Čápová

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.05.2019 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Jana Vampolová
06.05.2019 - Výkres urbanistické koncepce a technické infrastruktury
Jana Vampolová
06.05.2019 - Hlavní výkres
Jana Vampolová
06.05.2019 - Výkres základního členění
Jana Vampolová