Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Vážení spoluobčané,

zveřejňujeme postup, zda při kácení stromu či stromů musíte podávat žádost na OÚ.

Postup při kácení stromů

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les