Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Tříkrálová sbírka 2020

Vážení,
tak jako v předchozích letech čas neúprosně letí a opět se přiblížil konec kalendářního roku. Pro nás toto období znamená, že přípravy na Tříkrálovou sbírku jsou opět v plném proudu.

Každoročně Vás informujeme, že Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou. Od roku 2000 je pořádána Charitou České republiky. Ve Vlašimi a okolí probíhá sbírka po záštitou Charity Vlašim.

Důležitou informací je že, sbírka se vkládá do zapečetěných pokladniček označených charitním logem, do jiných pokladniček nelze sbírku provádět.

Tříkrálová sbírka 2020 v pražské arcidiecézi se bude konat v termínu od středy 01.01.2020 do úterý 14.01.2020. Koledovat se může každý den dle počtu koledníků, jejich sil a přízně počasí. Ve Vlašimi a okolí proběhne Tříkrálová sbírka hlavně v sobotu 4. ledna 2020 a v sobotu 11. ledna 2020. Žehnání koledníkům Tříkrálové sbírka proběhne v pátek 3. ledna 2020 během mše od 17:00 hodin v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi.

Tříkrálovou sbírku by nebylo možné uspořádat bez zapojení velkého počtu dobrovolníků, a to z řad dospělých a dětí různého věku. Všem patří velké poděkování za jejich nasazení, obětavý přístup, nachozené kilometry často v mrazivém počasí.

Tradiční skupinka koledníků bývá složena ze Tří králů a jednoho vedoucího. Vedoucí musí být starší 15 let a během koledování musí mít u sebe k dispozici vyplněný průkaz vedoucího, platný občanský průkaz a také Osvědčení o oznámení sbírky.

Je pochopitelné, že se stane, že vedoucí skupinek či samotní králové onemocní a nemohou se tak ze zdravotních důvodů sbírky zúčastnit. Věřte, že najít náhradníky obzvlášť na poslední chvíli je velmi obtížné, najde-li se z řad veřejnosti někdo, kdo se rád zapojí v roli krále či vedoucího skupinky, zkontaktujte prosím koordinátorku Tříkrálové sbírky pro Vlašim a okolí na níže uvedené kontakty.

Z Tříkrálové sbírky se každý rok vrací 65 % výtěžku sbírky do Charity Vlašim, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % je zasíláno na podporu projektů v zahraničí, 5 % je využito pro celonárodní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

Arcidiecézní charita Praha podpoří z TKS 2020 následující projekty:

Rekonstrukce azylového domu pro matky a rodiny s dětmi sv. Máří Magdalény v Kralupech nad Vltavou
Sociální bydlení
Pomoc rodinám v nouzi
Zdravotní péče v Ugandě

Doprovodné akce Charity Vlašim na podporu Tříkrálové sbírky

6. ročník Výtvarné soutěže pro děti Tříkrálové pomáhání, tentokrát na téma: “Jak se pomáhá v mém okolí”. Uzávěrka soutěže tentokrát již 30. listopadu 2019. Vítězové jednotlivých kategorií byli vyhlášeni na promítání pohádky pro Tříkrálové koledníky.
Promítání pohádky Sněžný kluk pro Tříkrálové koledníky proběhlo v neděli 8 . prosince 2019 ve vlašimském kině od 12:30 a od 14:30 hodin.
Žehnání tříkrálovým koledníkům proběhne v pátek 3. ledna 2020 v závěru mše. Začátek mše v 17:00 hodin.

Přeji Vám všem klidné a požehnané svátky a v roce 2020 pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, životní pohody a Božího požehnání.

Jana Srbová, koordinátorka TKS pro Vlašim a okolí