Logo

Vážení spoluobčané,

tyto řádky vznikají v úterý 3. 3., tedy v době, kdy se ČR stala další zemí s výskytem nákazy koronavirem. Jde zatím o pět osob, ale je velký předpoklad, že dojde k dalšímu rozšíření nákazy. Každým dnem se situace může změnit. Epidemie tohoto onemocnění je samozřejmě ústředním tématem všech informačních médií, takže jste o této problematice dobře informováni. Nicméně pár dalších poznatků a instrukcí nebude na škodu. Předesílám, že jde o doporučení lidí, kteří se touto problematikou zabývají a mají s podobnou situací určité zkušenosti.

1. Nepodléhat panice, jsou místa, kde vládne koronavirová hysterie, lidé nakupují stovky kg potravin. Důvody k vytváření zásob nejsou. Potvrdil to i zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu s tím, že obchodníci si naplnili sklady a výrobci zvyšují výrobu.

2. Vláda zvažuje vyhlášení „nouzového stavu“, který by zajistil rychle přijímat opatření vztahující se např. k zásobování poskytovatelů zdravotní péče, omezování hromadných akcí nebo stanovit povinnost občanů vracejících se z krizových oblastí hlásit se zdravotním orgánům. Zatím vyhlášen nebyl, uvidíme v příštích dnech.

3. Nedoporučuje se cestovat do míst velmi zasažených nákazou – zejména severní oblasti Itálie, Čína, Jižní Korea, Japonsko apod. Zároveň dojde k omezení či úplnému zastavení některých dopravních spojů letecké, vlakové i autobusové dopravy právě do těchto ohnisek nákazy.

4. V případě návratu z postižené oblasti (nebo styku s takovou osobou) je třeba bedlivě sledovat svůj zdravotní stav a není od věci o této skutečnosti informovat zaměstnavatele, školu apod. V případě příznaků je třeba zůstat doma (nechodit do čekárny mezi lidi) a telefonicky kontaktovat svého lékaře nebo další zdravotnický orgán a dbát jejich pokynů. Volat je možné na telefonní čísla uváděná na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: 724 810 106, 725 191 367 (ale není jednoduché se hned dovolat) nebo benešovské pracoviště hygienické stanice: 317 784 001, 317 784 027, 317 784 028 (v pracovní době 7.00 – 15.30) a také na infolinku Stč. kraje 771 137 070 (9.00 – 19.00).

Další důležité informace je možné získat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (odkaz: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

5. My rovněž pečlivě sledujeme situaci ve světě i u nás. Získáváme informace o opatřeních na národní, krajské i regionální úrovni a jsme připraveni případně reagovat na vývoj situace. Ve středu proběhne jednání v rámci bezpečnostní rady v Benešově za účasti zástupce hygienické stanice.

Bude se jednat rovněž o možných omezeních akcí hromadného charakteru, jako jsou divadla, koncerty, besedy nebo třeba i májové slavnosti. Vše je otázkou vývoje epidemie a nutných či nezbytných kroků pro její omezení a potlačení. Již byl například vydán zákaz návštěv v domově seniorů ve Vlašimi, což je logické, protože jde o nejrizikovější skupinu našich spoluobčanů.

Ale znovu opakuji – panika není na místě. Ano, jde o závažný problém a na místě je obezřetnost, ohleduplnost, zodpovědnost a třeba i zvýšená opatrnost v oblasti osobní hygieny (etiketa při kašli, kýchání a smrkání – jednorázové kapesníky) a společenského i rodinného života. Doufejme, že se situaci podaří postupně zvládnout a svět se vrátí do „normálního“ života, a to řádně poučen pro budoucnost.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta města Vlašim