Logo

Vážení spoluobčané,

zveřejňujeme informace, jak máte nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem.

Jak nyní nakládat s odpady?