Logo

Vážení spoluobčané,

zveřejňujeme mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. a 15. 4. 2020.

Mimořádné opatření - elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 16. 4. 2020 (Mimoradne-opatreni-elektronicke-zadanky-v-prostredi-nzis-s-ucinnosti-od-16-4-2020.pdf)

Mimořádné opatření - nařízení Vězeňské službě ČR (Mimoradne-opatreni-narizeni-vezenske-sluzbe-cr.pdf)

Mimořádné opatření - zákaz volného pohybu osob s výjimkami s účinností od 20. 4. 2020 (Mimoradne-opatreni-zakaz-volneho-pohybu-osob-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20-4-2020.pdf)

Mimořádné opatření – zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami s účinností od 16. 4. 2020 (Mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-16-4-2020.pdf)

Mimořádné opatření - zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami s účinností od 20. 4. 2020 (Mimoradne-opatreni-zakaz-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20-4-2020.pdf)

Mimořádné opatření - uzavření škol a školských zařízení s účinností od 20. 4. 2020 (Mimoradne-opatreni-uzavreni-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-20-4-2020.pdf)

Mimořádné opatření – ukončování karantény s účinností od 22. 4. 2020 (Mimoradne-opatreni-ukoncovani-karanteny-s-ucinnosti-od-22-4-2020.pdf)

Mimořádné opatření - nařízení k organizaci a provádění karantény v sociálních službách (Mimoradne-opatreni-narizeni-k-organizaci-a-provadeni-karanteny-v-socialnich-sluzbach.pdf)