Logo

Prosíme, pokud by Vám byly známy informace o kterékoli z nedostatečně identifikovaných osob v přiloženém souboru, sdělte tyto informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Benešov, Poštovní 2079, 25601 Benešov, datová schránka 4bdfs4u, kontakt 317 755 236. Jedná se zejména o data narození a úmrtí, místo trvalého pobytu v době úmrtí, údaje o případně žijících potomcích těchto osob atd. Na seznamu neznámých vlastníků je také občan Jaroslav David z Malovid.

Neznámí vlastníci nemovitostí v k.ú. Zdislavice (neznami-vlastnici-nemovitosti-v-k-u-zdislavice.xlsx)