Logo

Betlém v Malovidech

Vážení a milí spoluobčané,

jak jste si jistě už všimli, na návsi uprostřed Malovid se nachází nově vytvořený betlém a další vánoční výzdoba. Betlém byl slavnostně rozsvícen o první adventní neděli 28. listopadu 2021 a je skutečně ozdobou celé vesnice.

Vyrobení takového betlému je však běh na dlouhou trať. V roce 2019 musely být z bezpečnostních důvodů pokáceny lípy u silnice pod Malovidy. Tehdy se v hlavě místostarostky Lenky Šimánkové zrodil nápad využití lipového dřeva z pokácených stromů na vyřezání postav Marie a Josefa a vytvoření betlému jako vzpomínky na tyto majestátní stromy rostoucí zde více než 100 let. V loňském roce se z důvodu lockdownu žádné vánoční akce konat nesměly, a tak se veškeré práce a plány přesunuly do roku letošního.

Bohužel kmeny stromů, ze kterých bylo plánováno vyřezat celé postavy, byly opravdu ve špatném stavu. Došlo tak ke změně plánu a ze zdravých částí byly vyřezány alespoň hlavy budoucích soch. O řezbářské práce byl požádán pan Vratislav Hrubant, který je dobře známý svou zručností v tomto oboru. Během zimních měsíců se mu podařilo vyřezat skutečně krásné dílo. Hlavy pak předal Lence a Danovi Šimánkovým, kteří k nim vytvořili železné a drátěné konstrukce těl. Pomyslnou štafetu pak převzala Jitka Pávová, která následně sochy oblékla - ušila pláště a košile. Práce na Betlému jako takovém probíhaly v několika fázích v průběhu letošního roku. Rodina Pávova darovala na výrobu betlému dřevo. Na první schůzce v květnu se sešli František a Petr Pávovi, Vratislav Hrubant, Bohuslav Šimánek, Oldřich Hrubant, Karel Trachta a Zdeněk Šimánek, aby vybrali vhodná prkna, nařezali je a připravili pro další práci. Další fáze nastala na podzim, kdy nejprve Karel Trachta a František Páv pokáceli a přivezli z lesa kůly. Na další schůzce se k nim připojili ostatní výše jmenovaní a došlo k odkornění kůlů. V polovině listopadu, tedy 2 týdny před první adventní nedělí, se celá pracovní skupina ještě za pomoci Martina Kellera, Pavla Vonderky a Josefa Brixího sešla již na návsi a začalo se se sestavováním betléma jako takového. Práce to byla náročná a trvala takřka celý den.

V týdnu před slavnostním rozsvěcením Petr Páv za pomocí plošiny rozvěsil nové elektrické osvětlení na betlém, stromeček, ale také na budovu kulturního domu/hospody. V sobotu 27. listopadu zbývalo už jen poslední usazení, upravení a naaranžování soch, větví a slámy, čehož se ujala Jitka Pávová, Zdeňka Hrubantová a Lenka Šimánková, která vyrobila také jesličky pro Ježíška. Kmeny mladých bříz na jejich stavbu věnoval ze svého lesa Petr Lang. Závěrečné úpravy a zasazení stromků kolem betlému provedli Vráťa Hrubant, Karel Trachta a Zdeněk Šimánek.

Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla o 1. adventní neděli 28. listopadu slavnostní akce rozsvícení betlému a vánočního osvětlení na malovidské návsi. Všichni, kdo se na výrobě betlému podíleli, tak mohli poprvé vidět výsledek svojí práce v celé její kráse. A s nimi samozřejmě i jejich rodiny, sousedé, přátelé a známí - nejen místní obyvatelé, ale dorazili i další lidé z okolních vesnic. Příjemný podvečer dokreslovala svým zpěvem vánočních koled skupina Petronel (Petr Tulach a Markéta Tulachová z Vracovic) i překrásná kulisa čerstvě napadnutého sněhu, který všemu dodával tu správnou předvánoční atmosféru. Nechyběl ani stánek s občerstvením slaného i sladkého charakteru a děti si užili mimo jiné i zdobení perníčků nebo tradiční Ježíškovu poštu, tedy psaní dopisů Ježíškovi.

Celá akce se velmi vydařila a všem, kdo se na ní podíleli ať už prací na betlému, výzdobou, koordinací činností, přípravou občerstvení, zpěvem koled… ale v neposlední řadě také svou účastí s úsměvem na tváři, patří obrovské děkuji.

Veronika Benkovská, starostka

Několik fotografií z realizace betlému a ze slavnostního rozsvěcení najdete ve fotogalerii.