Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Stále více obyvatel obce si zakládá na třídění odpadu. V ČR třídí své odpady 73 % obyvatel a v tomto směru patříme k nejlepším v Evropě. Avšak i přesto, že třídíme nám zde vzniká problém. Kontejnery (zvony na separovaný odpad) slouží pouze pro komodity, které projdou vstupním otvorem. Ostatní rozměrné věci, které nejdou vložit do kontejneru (zvonu) nám bohužel znečišťují okolí. Jedná se o rozměrné věci akvária, tabulová skla, rozměrné krabice, pytle s nevytříděným odpadem, … Odpad odložený mimo sběrné nádoby je považován za černou skládku a původci může být uložena pokuta do výše padesáti tisíc korun. Tímto apeluji na občany jako majitelé odpadu, aby neodkládali své odpady k těmto kontejnerům. Nedodržování pořádku v 21. století je velmi smutnou záležitostí. Tímto chováním jistě nechcete inspirovat další.

Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad

Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad