Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

V měsíci červnu oslavil Ing. Zdeněk Vavrous krásné životní jubileum, a to 80. narozeniny. Ke gratulaci se připojili i zastupitelé obce osobně s přáním pevného zdraví, lásky, štěstí a radosti do dalších let. Jubilant se narodil ve Vracovicích a pochází z pěti sourozenců. V místě narození docházel do obecné školy až do 5. třídy. Měšťanku dokončil ve Vlašimi a následně studoval na zemědělské škole v Třebnici u Sedlčan. Pana Zdeňka velmi lákalo letectví, proto docházel také do Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou) na letiště v Táboře. Následně studoval na vojenské škole. Doba však byla nelehká, školu musel opustit a jít pracovat. Živil se dovozem ovoce a zeleniny a poté pracoval v lesnictví. Jelikož miloval zemědělství, tak od lesnictví odešel do zemědělské společnosti. Během působení v zemědělství byl povolán do vojenské služby. Po dvouletém návratu z vojny opět pan Zdeněk pokračoval u zemědělství až do svého důchodu. Po návratu z vojny se seznámil se svojí ženou, se kterou vychovali syna a poté dvě dcery. Během manželství dokončil za podpory manželky vysokoškolské studium v Praze. Mezi jeho nejoblíbenější celoživotní koníček patří myslivost. V současné době mu dělá velkou radost šest vnoučat.

Blahopřání Ing. Zdeňku Vavrousovi k 80. narozeninám