Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

TS Vlašim s.r.o. oznamují svozový den na nebezpečné odpady a zpětný odběr elektrozařízení (níže specifikovaný) pro občany z Vaší obce.

Vracovice
Datum přistaveni vozidel: 15. říjen 2022
Místo přistaveni vozidel: u fotbalového hřiště
Čas: 12:35 – 13:05

Malovidy
Datum přistaveni vozidel: 15. říjen 2022
Místo přistaveni vozidel: náves
Čas: 12:10 – 12:25


Odebírané odpady

Prvé vozidlo přijímá

Druhé vozidlo přijímá

Všechny odpady musí být v nepoškozených obalech a popsané.

Způsob nakládky

Ostatní informace

Odpady nezanechávejte mimo uvedený čas určený ke svozu. Děkujeme.

Prostor je monitorován kamerovým systémem.