Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Valná hromada honební společenstva Vracovice – Malovidy

Honební společenstvo Vracovice – Malovidy zve všechny členy na jednání valné hromady, které se bude konat v obecním domě v Malovidech č.p. 13 dne 22. 12. 2022 v 10.00 hodin.

Program

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatel, skrutátora, mandátové a volební komise
  3. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
  4. Zpráva mandátové komise
  5. Zpráva o finančním hospodaření
  6. Návrh kandidátů do volených orgánů HS
  7. Volba orgánů HS – starosty, místostarosty a členů výboru
  8. Způsob využití společenstevní honitby a plán na dalších 10 let
  9. Usnesení a závěr

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Nesejde-li se potřebný počet hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů (dle S 22 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti).

Ve Vracovicích dne 5. 12. 2022

Miroslav Kozel
honební místostarosta

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.