Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Na začátku měsíce března oslavila paní Marie Toulová krásné životní jubileum, a to 80. narozeniny. Zastupitelstvo obce blahopřeje oslavenkyni k jejím narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Blahopřání paní Marii Toulové k 80. narozeninám