Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Rok 2022 přinesl pro obce a města řadu změn a nových povinností plynoucích z nové odpadové legislativy. Významnou novinkou je povinnost obcí informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o vybraných aspektech odpadového hospodářství obce. Konkrétně dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Informace o nakládání s odpady upravuje obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 dostupná na internetových stránkách www.obecvracovice.cz (Úřední deska, Vyhlášky).

Informování občanů dle § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech

Předcházení vzniku odpadů

K předcházení vzniku využívá obec nádobu na textil a rovněž občany informuje o odpadovém hospodářství a správném třídění odpadu pomocí letáčků na vývěsních tabulích, webových či facebookových stránkách obce.

Obec Vracovice se také již pátým rokem zapojuje do iniciativy Ukliďme Česko a místní sbor dobrovolných hasičů spolupracuje v rámci recyklačního programu Recyklujte s hasiči.

Proč je dobré třídit odpady

Odpady aktivně třídí 73 % obyvatel ČR, přesto je stále prostor pro zlepšení. Pokud právě my třídíme a s námi celá rodina, je to správné. Navíc tak můžeme ovlivnit i další známé či kamarády ze svého okolí a třídění tím ještě více podpořit.

Velká úspora energie je jedním z mnoha důvodů, proč má smysl odpady třídit. Ale to není vše. Tříděním odpadů se prokazatelně šetří také primární zdroje surovin jako je ropa, uhlí či sklářské písky. Věděli jste například, že tříděním a recyklací odpadů ušetříme ročně 20,3 milionů GJ energie, což je produkce jaderné elektrárny Temelín za téměř 160 dnů? Tolik energie spotřebuje v průměru za rok zhruba 300 tis. domácností.

Možností využití vytříděných odpadů je opravdu mnoho. Aby se dal odpad z našich domácností dále recyklovat a využít, je důležité, aby byl správně vytříděný. Pro jeho třídění slouží známé žluté, modré, oranžové, zelené ale i bílé kontejnery, které jsou navíc označené nálepkami podle toho, co do nich patří.

Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smysluplně využít, dají se dále třídit a recyklovat.

Informování občanů dle § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech

Informování občanů dle § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech

Odpadové hospodářství je propracovaný systém, který má svá pravidla. V rámci tohoto systému je daná hierarchie správného nakládání s odpady. Nejdříve se vytřídí a využije vše, co je potřeba, až zbytek, který nelze recyklovat putuje do zařízení na energetické využití odpadů nebo na skládky. Odpad, jehož vznik můžeme sami ovlivnit, se nazývá domovní odpad.

Jak předcházet vzniku odpadů v domácnostech?

V domácnostech bychom jako příklad předcházení vzniku odpadů mohli dát zejména uvědomělé nakupování. Při nákupu přemýšlet o tom, zda nutně potřebujeme obal, zda jednorázové zboží nemůžeme nahradit nějakým opakovaně použitelným, zda je výrobek dobře opravitelný, nebo jestli výrobek pro svoji funkci nevyžaduje nákup nějakých dalších jednorázových výrobků, ze kterých následně vznikají odpady. Další možností je nabízení nepotřebných, ale funkčních věcí přes inzeráty, předávání do bazarů, antikvariátů, re-use center, nebo na charitativní účely. Přednostně nechávat porouchané výrobky opravit před nákupem nových. Využívání textilních nákupních tašek a košíků místo papírových a plastových. Používání opakovaně využitelných menuboxů místo jednorázových. Opakující se doplňování vlastní lahve na pití, opakované využívání skleněných zavařovacích sklenic a lahví a mnoho dalších.

U státní správy bychom kromě elektronizace a odpovědného chování na úřadech a v kancelářích mohli do tohoto bodu zahrnout i odprodej vyřazeného majetku nebo využití padělaného textilu na charitu místo spálení.

Obchodníci pak předchází odpadu v jejich prostorech zlevňováním zboží s blížící se expirací, nebo darováním potravin potravinovým bankám a jiného zboží charitativním organizacím.

Informování občanů dle § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.