Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

TS Vlašim s.r.o. oznamují svozový den na nebezpečné odpady a zpětný odběr elektrozařízení (níže specifikovány) pro občany z Vaší obce.

Vracovice

Malovidy

Odebírané odpady

Prvé vozidlo přijímá:

Druhé vozidlo přijímá:

Všechny odpady musí být v nepoškozených obalech a popsané.

Způsob nakládky
Občané přinášejí výše uvedené odpady v určený čas na určené místo přistavení vozidel a zde potvrdí předání pověřená osoba dané obce svým podpisem.

Ostatní informace
Nebezpečné odpady a zpětný odběr elektrozařízení jsou přijímány pouze od občanů z určené obce a veškeré náklady hradí příslušný obecní úřad.