Logo

Technické služby Vlašim, s.r.o oznamují zahájení letního svozu směsného komunálního odpadu z popelových nádob. Od 6.5. 2019 do 8.9. 2019 bude svoz uskutečňován vždy v sudém týdnu každý čtvrtek. První letní svoz se uskuteční ve čtvrtek dne 16.5. 2019. Oznámení platí pro obec Vracovice i Malovidy.