Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

První písemný doklad o Vracovicích je z roku 1318, kdy pan Hynek z Vlašimi pohnal k soudu kvůli učiněným škodám ve Vracovicích Zdislava a Vaňka z Malovid. Již tehdy patřily Vracovice pod panství Vlašimské. Další tzv. statky kmetcí získal Mikuláš Trčka z Lípy od synů Janka z Chotěmic a od Johanky z Libošovic. Tento majetek pak postupně přecházel při prodejích na další Vlašimské šlechtice. Za války třicetileté kdy tudy táhli Švédové, byl kraj jimi značně zpustošen. Tak v roce 1665 bylo ve Vracovicích 22 statků osidlených a 4 pusté. Roku 1662 zanechal sedlák Jakub Šindelář svůj statek v Čátrovicích pustý a usadil se ve Vracovicích. Vrchnost statek přejala za 60 kop a zřídila z něj dvůr. Další osudy tohoto dvora nejsou známy, až do roku 1764, kdy jej koupil Karel Josef kníže Auersperk od hraběte Starhemberka za 6 900 zlatých. Přes Vracovice dříve vedla stará cesta do Kolína a tak roku 1680 byla zřízena hospoda v č. 1. Během první světové války z Vracovic postupně narukovalo 63 vojáků, patnáct z nich padlo a sedm zemřelo na následky zranění. Za druhé světové války byly v obci zabaveny radiové přijímače. Od roku 1943 se v místních lesích objevují partyzáni a tak v obci a okolí bylo nařízeno několik prohlídek. Před koncem války byly vracovičtí muži nuceni kopat zákopy v okolí Miřetic a Lorety. 10. května 1945 obcí procházela poražená německá vojska a o den později přijeli první vojáci Rudé armády. Po válce se v lesích nacházelo mnoho pušek, munice a granátů.

Kaple

Roku 1857 se uvádí, že uprostřed vsi stojí kaple s mariánským obrazem neznámého původu, která je v chatrném stavu. V roce 1862 se usneslo představenstvo obce, spolu s všeobecným shromážděním sousedů, že společným nákladem postaví kapli novou. Stála 519 zlatých, byla dostavěna 1.11.1863 a posvěcena k poctě svatého Cyrila a Metoděje. Dne 17.12.1917 sňali vojáci zvon z kaple a rekvírovali ho. Vážil 12,5 kilogramů. Další zvon byl odebrán za protektorátu, který vážil 10 kilogramů. V letech 1980 - 84 byla provedena rekonstrukce této kaple. byl zbořen poškozený klenutý strop, nový strop kaple byl zvýšen, postaven chór a přistavěna věž. Z původní kaple tak vznikl malý kostelík.

Kaple

Škola

Obec Vracovice usilovala o vlastní školu už od roku 1852 a dočkala se o 40 let později. Stavební místo zakoupila obec od Jana Kakosa za 500 zlatých, na pozemku se rozvalovala chátrající zájezdní hospoda. Stavba byla zadána Františkovi Neubauerovi za 7 200 zlatých. Se stavbou se začalo v květnu 1892 a už 21.srpna se konala kolaudace. Vyučování bylo zahájeno 11.10.1892 na počátku roku do školy docházelo 55 dětí a na konci roku 63. Prvním správcem a učitelem školy se stal Antonín Brázda, podučitel v Načeradci. Na počátku druhé světové války byla zřízena nová měšťanská škola ve Zdislavicích a do jejího újezdu byly Vracovice proti své vůli začleněny, jelikož žáci museli do školy chodit pěšky. Ještě několik let po válce sváděli naši obecní představitelé dlouhé boje s úřady, než byla tato křivda napravena. Roku 1970 byl počet žáků tak velký, že byla zřízena druhá třída s učitelkou Ludmilou Štecherovou. Škola ve Vracovicích trvala do roku 1979, kdy po zavedení nové školské soustavy byly jednotřídní školy zrušeny a všichni žáci převedeni do Vlašimi. Po několika letech byla budova školy přestavěna na hospodu, která funguje dodnes.

Škola

Významní rodáci

Dominik Brázda
Monsignore, papežský komoří, arcibiskupský vikář, farář v Drahno-Újezdě.

František Holeček
Rolník ve Vracovicích, vlastním studiem se vypracoval na odborníka v oboru radiotechniky, autor několika patentových vynálezů z oblasti televize v jejích počátcích.

MUDr. Ivan Lesný
Byl prvním přednostou neurologického oddělení pro děti v Praze Motole, které bylo prvním svého druhu na světě. Známý též jako autor knih Nemoci nemocných.