Logo

Zde se postupně dozvíte různé zajímavosti z historie naší obce, tak jak vzpomínají pamětníci.

Hřbitov

Cesta do Kondrace se dříve nazývala Úmrčí cesta, jelikož se v Kondraci na hřbitově u kostela pochovávali zesnulí občané Vracovic a po této cestě chodíval smuteční průvod. Takto se to dělo do roku 1967, kdy byl otevřen nově vybudovaný hřbitov ve Vracovicích. Posledním vracovským občanem, který byl uložen v Kondraci byl Josef Uhlíř, prvním pochovaným zesnulým ve Vracovicích byl Cyril Uhlíř. Hřbitov byl vybudován na poli s více vlastníky a majetkoprávní vyrovnání proběhlo až za mnoho let po jeho vystavění - bylo to v roce 2005.

Vodovod

První rozvedený vodovod v naší obci byl pro dřívější JZD. Vodovod byl vyhotoven ze skleněného tlakového potrubí v roce 1964. Dnes je již vyřazeno z provozu. V roce 1974 se rozvádělo potrubí pro celou obec a také do JZD, v květnu 1975 proběhla kolaudace. Toto potrubí se využívá dodnes.

Starostové obce

Čeněk Hoch (1930-1934)
Hora (1938-1939)
Čáp (1939-1948)
Drábek (1948-1954)
Hrdina (1954-1960)
Kot (1961-1971)
Jan Pavel (1971-1990)
Vampol (1990-1994)
Florián (1994-1995)
Antonín Novák (1995-2018)
Veronika Benkovská (od 2018)

Hřiště

Úplně první hřiště, nebo spíše místo kam si děti chodily hrát, bylo na návsi. Toto místo bylo spíše blátivé, a proto se začal využívat plácek za vsí, kde se dříve říkalo "Holečkův palouček". Toto hřiště využívali vracovští do roku 1971, kdy bylo zřízeno hřiště na bývalé louce pod Šindelářovými. V druhé polovině 70. let vzniklo hřiště na "Jíšovom poli" (dnešní "ulice"). Zde se poprvé hrál okresní fotbal. Na tomto místě proběhla výstavba rodinných domů, a tak bylo v roce 1993 zbudováno hřiště dnešní, kde v současné době probíhá výstavba nových kabin. Stavba by měla být hotová do konce roku 2012.

Obchod

První prodejna ve Vracovicích byla v bývalé hospodě č.p. 4., později byla přestěhována do nově vystavené budovy pod dnešním obecním úřadem. Majitelem a zároveň prodávajícím byla paní Hochová, dalším obchodníkem byl pan Hrdina a od druhé poloviny 40. let prodával pan Drda. V roce 1974, kdy byly postaveny nové prostory (č.p. 40), byl obchod přestěhován do místa jak ho známe dnes. Po pár letech začala s panem Drdou prodávat i jeho dcera Františka Babická, která zde působila do 1.2. 2010. Po jejím odchodu prodávala Markéta Vondráková přibližně rok a půl. Dále Jaroslava Štěpánková, která působí v krámě dodnes.