Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Historické mapy obce Vracovice naleznete na následujících odkazech.

http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query_01.html?mapno_cm=c8783-1
http://www.oldmapsonline.org/map/cuzk/c8783-1-005