Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Povinností každé obce je vést svou kroniku. Zápisy v těchto knihách jsou důležitým pramenem a svědectvím o minulosti každé obce. Kromě kroniky obce mají Vracovice i kroniku školní a sboru dobrovolných hasičů.

Obecní kronika byla založena v roce 1923. Prvním kronikářem se stal Antonín Brázda, správce školy ve Vracovicích. Během nacistické okupace musela být uložena u Okresního úřadu ve Vlašimi, jelikož se v jejím psaní nesmělo pokračovat. Po skončení druhé světové války se Antonín Brázda odstěhoval. Dalším kronikářem se stal Jan Nepraš. V době, kdy skončily jeho záznamy v kronice, se nepodařilo najít jeho pokračovatele. Do knihy se několik let nepřispívalo, až ji převzal Karel Jirka, který se kronice věnuje dodnes.

Ukázky z kroniky