Logo

První písemný doklad o Vracovicích je z roku 1318, kdy pan Hynek z Vlašimi pohnal k soudu kvůli učiněným škodám ve Vracovicích Zdislava a Vaňka z Malovid. Již tehdy patřily Vracovice pod panství Vlašimské. Další tzv. statky kmetcí získal Mikuláš Trčka z Lípy od synů Janka z Chotěmic a od Johanky z Libošovic. Tento majetek pak postupně přecházel při prodejích na další Vlašimské šlechtice. Za války třicetileté kdy tudy táhli Švédové, byl kraj jimi značně zpustošen. Tak v roce 1665 bylo ve Vracovicích 22 statků osidlených a 4 pusté. Roku 1662 zanechal sedlák Jakub Šindelář svůj statek v Čátrovicích pustý a usadil se ve Vracovicích. Vrchnost statek přejala za 60 kop a zřídila z něj dvůr. Další osudy tohoto dvora nejsou známy, až do roku 1764, kdy jej koupil Karel Josef kníže Auersperk od hraběte Starhemberka ...