Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Zde se postupně dozvíte různé zajímavosti z historie naší obce, tak jak vzpomínají pamětníci.

Cesta do Kondrace se dříve nazývala Úmrčí cesta, jelikož se v Kondraci na hřbitově u kostela pochovávali zesnulí občané Vracovic a po této cestě chodíval smuteční průvod. Takto se to dělo do roku 1967, kdy byl otevřen nově vybudovaný hřbitov ve Vracovicích. Posledním vracovským občanem, který byl uložen v Kondraci byl Josef Uhlíř, prvním pochovaným zesnulým ...

První písemný doklad o Vracovicích je z roku 1318, kdy pan Hynek z Vlašimi pohnal k soudu kvůli učiněným škodám ve Vracovicích Zdislava a Vaňka z Malovid. Již tehdy patřily Vracovice pod panství Vlašimské. Další tzv. statky kmetcí získal Mikuláš Trčka z Lípy od synů Janka z Chotěmic a od Johanky z Libošovic. Tento majetek pak postupně přecházel při prodejích na další Vlašimské šlechtice. Za války třicetileté kdy tudy táhli Švédové, byl kraj jimi značně zpustošen. Tak v roce 1665 bylo ve Vracovicích 22 statků osidlených a 4 pusté. Roku 1662 zanechal sedlák Jakub Šindelář svůj statek v Čátrovicích pustý a usadil se ve Vracovicích. Vrchnost statek přejala za 60 kop a zřídila z něj dvůr. Další osudy tohoto dvora nejsou známy, až do roku 1764, kdy jej koupil Karel Josef kníže Auersperk od hraběte Starhemberka ...

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.