Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Vracovicích byl založen 25. února 1888. Dne 11. března 1888 byla svolána valná hromada, která za předsedu zvolila Antonína Brázdu a místopředsedu Karla Sedláčka. Nové členy cvičil Karel Roštík z SDH Vlašim. Obec po založení sboru zakoupila výstroj, výzbroj, stříkačku a později dvě berlovky. V roce svého založení zasahovali vracovičtí hasiči celekm třikrát. Během prvních 40 let od založení sboru vypuklo ve Vracovicích 25 požárů a třicetkrát se vyjíždělo na pomoc sousedním sborům. Nejděsivější den v historii Vracovic byl 20. září 1921. Tehdy vypukl požár, který se následkem sucha a větru rozšířil během půl hodiny po celé jedné straně vesnice. Čtyři budovy a pět stodol shořelo se vším co se nepodařilo zachránit. Na likvidaci požáru se dostavilo 35 okolních sborů. Škoda byla odhadnuta na 1 510 000 Kčs. Roku 1938 byla v obci postavena požární zbrojnice. Sloužila do roku 1974, kdy byla postavena nová požární zbrojnice s kulturní místností. Po druhé světové válce byla stará stříkačka nahrazena motorovou stříkačkou PS-8 a v roce 1971 byla nahrazena novější PS-12.V roce 1988 se uskutečnila oslava stého výročí založení sboru spojené se sjezdem rodáků a přátel obce. V červenci roku 2011 byl poprvé v historii založen druhý tým hasičů. Vracovští hasiči se aktivně zapojují do kulturního dění v obci a pravidelně se zúčastňují hasičských soutěží.