Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem(v horším připadě i postiženým), nějaké události, která ohrožuje náž život, bezpečnost nebo majetek.

V České rerpublice existuje několik telefonních čisel tísňového volání na které je možné mimořádnou událost ohlásit - 150, 155, 158, (112, 156)

Zneužití tísňovích linek je trestným činem! Záchranáři, kteří jsou vázáni na řešení neexistující události, mohou chybět jinde!!!

Kdy a které číslo volat?

Pro nejrychlejší vyřízení dané události je doporučeno volat na složku, která má k dané situaci co nejblíže.

150 Hasiči - požár, výbuch, únik nebezpečných látek, vyprošťování osob atd.

155 zdravotnická záchranná služba - náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.

158 Polici České republiky - závažná dopravní nehoda, krádež, násilí, nález mrtvé osoby atd.

156 Městská (obecní) policie (pokud je v obci zřízena) - vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu atd.

112 Jednotné Evropské číslo tísňového volání

Na všechna čísla lze volat 24hodin denně. Linky jsou bezplatné a lze na ně volat z mobilních telefonů i bez SIM karty.

Jak správně nahlásit událost?

Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše potřebné pro vaši bezpečnost (dostatečná vzdálenost od požáru nebo místa nehody...). Uklidněte se. Zorientujte se v okolí (operátor bude chtít vědět, kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu a srozumitelně.

Operátorovi nahlaste:

Co se stalo? - Popis události, rozsah, počet postižených nebo zraněných osob. např.hoří ve 3. patře panelového domu, dům má 8. pater.

Kde se to stalo? - Pokud možno přesná adresa nebo popis místa události např. V Praze v Dejvicích v Kocourkové ulici číslo 172 (vzhledem k shodným názvům ulic v mnoha obcích ČR je nutné uvádět i název obce, ve které se nacházíte popřípadě i okres).

Kdo volá? - Jméno a kontakt na volajícího např. Jan Novák, moje telefonní číslo je..... .

Nezavěšujte , je možné že operátor bude mít další dotazy. Po ukončení hovoru nevypínejte telefon. Operátor může volat zpět pro ověření nebo upřesnění údajů!